Hierdie twee matrikulante van HS Strand gaan al vanaf graad 7 uit as ‘n paartjie met ander woorde vir vyf jaar. Hul het ook die onlangse matriekafskeid van HS Strand bygewoon.