Ek stuur graag hierdie goeie nuus van die borge van die eerste rugbyspan van HS Strand.  Hier is die foto’s van die klere-oorhandiging wat onlangs plaasgevind het.  Rola Toyota is weereens vir die derde jaar trotse borg van die Hoerskool Strand se eerste rugbyspan.  Die ander borg is Seed Oil SA.