Die eerste 2018-uitgawe van die Suidooster-skoolkoerant is vandag aan die skoolhoof mnr. Danie Malan, oorhandig.
Op die eerste foto verskyn van links na regs: Ariana Uys, Marco Pretorius, Michelle Olivier en Zoe-lee van der Merwe saam met die skoolhoof mnr. Danie Malan.

Op die tweede foto regs verskyn van links na regs: Zoe-lee van der Merwe (redaktrise) en mnr. Danie Malan, die skoolhoof van HS Strand