Ons is baie opgewonde oor die skenking van klimrame deur die Malle Meul op Philadelphia.

Coach Nathan, Oom Arrie en hulle helpers is besig om dit op te rig.

Juffrou Aimé se kinders kan nie meer wag om daarop te speel nie!

Ons opregte dank en waardering vir hierdie skenking, ons sal dit nuttig gebruik!