Die Suidooster-redaksie van 2017 het aan die begin van die jaar besluit om die skoolkoerant na ‘n tydskrif aanlyn te verander.  Die eerste uitgawe van die Suidooster-tydskrif is Vrydag, 4 Augustus aan die skoolhoof, mnr. Danie Malan, in die personeelkamer oorhandig.

Die leerders kan in die toekoms al die kraakvars nuus in die splinternuwe Suidooster-tydskrif aanlyn gaan lees.  Die redaksie beoog om die tydskrif in 2018 kwartaalliks te laat verskyn.

Op die foto by die oorhandiging verskyn van links na regs:  Bradley Page (hoof van die bladuitleg), Francious Pheiffer (subredakteur), Leone van der Westhuizen (redaktrise) en die skoolhoof, mnr. Danie Malan.