Die 0.14A-dogtershokkiespan het die afgelope gelykop teen PV geeindig.