Ek stuur ook ‘n foto van die klere oorhandiging van die borg van die HS Strand se eerste muurbalspanne.

Johnny Luiters van Bakkie Bar King en Oasis Auto. Mnr Luiters verskyn op die foto’s saam met die spelers.

 

Hoërskool Strand Muurbal Nuus