Die volgende DF-leerders het almal besonder goed in die afgelope teorie-eksamens van UNISA presteer: 

Graad 4-Teorie

Die drie leerders behaal almal die ererol vir hulle uitsonderlike prestasie in teorie: Sunia Fourie, Estea Marais en Nicole Parker.

Graad 5-Teorie

Drie leerders behaal Lof (bo 80%): Anneke Human, Jana de Jongh en Luke Mostert; die laasgenoemde twee leerders word ook op die ererol geplaas vir uitsonderlike prestasie.