Die Graad 9-Raad van Leerders (Iggie Strohfeldt, Tia Crous en Andries Harmse) het met die hulp van Tine Boot (ook Graad 9) op Vrydag 20 April en Maandag 23 April, ‘n gemeenskapsuitreik aangepak.

Ons het ‘n minderbevoorregte kleuterskooltjie in Ravensmead  se een klassie met vrolike kleure gaan verf en versier. Tine se kunstalent is ingespan om ‘n pragtige prentjie op een van die mure te verf.

Dit was harde werk en het meer as een dag gevat, maar baie bevredigend om iets te kon doen om die  kindertjies se dae’n  bietjie op te vrolik.

Die klas se mure was baie vaal en vuil voor die Dee-Effers dit met die kwas omtower het.

Met skenkings van Hoop Bok-radio kon ons ook speelgoed en  lekkergoedpakkies aan die kindertjies oorhandig.

Geskryf deur Tia Crous