Elke jaar bied die JSE ‘n beleggingskompetisie aan waartydens leerders deur die koop en verkoop van aandele teen mekaar deelneem. Die kompetisie word in 3 portefeuljes geloods, naamlik “Income” (Lae risiko beleggings), “Equity” (aandeelbeleggings) en “Speculator” (hoërisiko-beleggings). Die kompetisie strek van Maart tot September. Die hoofkompetisie word onderverdeel in 6 maand-kompetisies. Vir die maand Junie / Julie het die DF-groep (MJJJ) gewen. Hul het ‘n gemiddelde groei van 8,5 persent oor hierdie tydperk gehandhaaf.

Die groep bestaan uit (v.l.n.r.) Julia Roelofse, Jessica Smith, Jaco Wagenaar en Marle Cooper.