Category: Milnerton High School

Well done for well-mannered pupils – Milnerton High

Lately I’ve been using public transport quite frequently. And I thought this time around I am going to congratulate Milnerton High School. On a cool autumn morning (5 May) with a forecast of rain, I decided on the way into the CBD, that it would be easier to leave my car at Bayside center and take the MyCiti bus instead. In the afternoon en-route back to Bayside, the bus stops near Milnerton High – and as the last time – a group of well-dressed pupils enter the bus. Normally this time of the day the bus is very full...

Read More

Top Ads

Categories

Gedagte vir die week

In diens van God

Lê jou daarop toe om jou tot beskikking van God te stel  as ‘n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra. – 2 Timoteus 2:15

Jy kan so betrokke raak in God se werk dat jy jou visie verloor van dit wat God wil hê jy moet doen. Jy is vir God besig sonder om met Hom saam te werk. Dan word jou diens aan God ‘n sware las. Wanneer dit dan te laat is, droog iets binne-in jou gees op en word jy gespanne totdat jy skielik op ‘n dag knak.

Die belangrikste plig van elke Christenwerker is om sy verhouding met die lewende Christus te handhaaf en daagliks te versterk. Indien jy te besig is om elke dag tyd met Hom deur te bring in gebed, is jy inderdaad te besig en kan jy nooit sy effektiewe dienskneg wees nie.

Gebed: Ek vra nederig dat U my sal inspireer en versterk In die diens wat ek uit dankbaarheid vir my ver-lossing aan U bied. Amen. –  Solly Ozrovech